Om oss

Naturskyddsföreningen i Härryda är en lokal krets av Naturskyddsförening. Föreningen har ca 1300 medlemmar. Kretsen bildades 1974 och har sedan dess arbetat aktivt för bevarandet av natur och miljö i Härryda kommun. Grunden för föreningen är ett ideellt arbete där vi anordnar utflykter, föredrag, kurser, inventeringar och bevakar kommunala planer, vägplaner, skogsavverkningar, miljöskyddsärenden m.m. Föreningen har sedan starten på 70-talet tagit initiativ till och drivit inrättande av skydd för ett flertal naturområden som exempelvis Klippans naturreservat, Gallhålans naturreservat, Risbohult naturreservat, Rådasjöns naturreservat, Bråtaskogen, Högaråsmossen, Råstjärnskogen, Tullefallet, Vällsjön, Rambo mosse – Hårssjön och Yxsjöområdet.  Vi har under åren även arbetat för lokal förankring av Agenda 21, skydd av värdefull tätortsnära natur, ökad källsortering, minskad energianvändning och förbättrad kollektivtrafik. Ett stort arbete har även lagts ned för att få en förbättring av skogsbrukets miljöhänsyn, minskning av utsläppen från Landvetter flygplats och stopp för planerna på en regional motorvägsringled.

Oftast sker vårt vardagliga arbete i tysthet där vi driver vanligt föreningsarbete, inventerar natur, har program och exkursioner, svarar på remisser och sitter med i möten för samråd och diskussion. Ibland har dock frågorna fått större medial uppmärksamhet som när vi exempelvis arbetat för minskade utsläpp från Landvetter flygplats, stopp för regional ringled, bevarandet av alkonblåvingen, skydd av Bråtaskogen, Råstjärnskogen, Rådasjöområdet, stopp för SIM-city och Landvetter Park-projektet i Yxsjöområdet, nej till muddring i Rådasjön och vid Ståloppet. Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med föreningen Skydda Skogen och Göteborgs Ornitologiska förening för att bevara ett av regionens mest skyddsvärda naturområden, Yxsjöområdet, bl a genom att försöka få stopp på det storskaliga exploateringsprojektet Landvetter Södra.  

Ofta är Naturskyddsföreningen i Härryda den enda rösten som står upp för naturen och miljön i Härryda kommun. Föreningens agerande som bygger på, över 30 års lokalt arbete och erfarenhet, en god sakkunskap och ett stort engagemang är därför av stor vikt för hur miljöfrågorna hanteras och uppmärksammas i Härryda. Vi är med och påverkar och tror att vår röst gör skillnad för hur naturen och kommunen kommer att utvecklas i framtiden. Vill du bli medlem kontakta vår riksförening.